Kreisel

Simplego® - życie jest piękne

Metoda Simplego®

Po sześciu godzinach posiądziecie wiedzę na temat, w jaki sposób możecie osiągnąć osobisty sukces.

W trakcie prowadzonych przez Pana Jürgena Schmidt wykładów, przybliży on i objaśni Państwu Metodę Simplego. W ciekawy i wciągający sposób, za pomocą barwnej sztuki retoryki przedstawi on Państwu sposób funkcjonowania Metody Simplego oraz możliwości jej zastosowania we wszystkich dziedzinach życia.

Uczestnicząc w tego typu seminarium, posiądziecie wiedzę na temat Waszych mocnych i słabych stron. Odtąd będziecie wykorzystywać Wasze mocne strony i zużywać mniej energii w osiągnięciu celów. Wasza praca będzie efektywniejsza, ukierunkowana na osiągnięcie wyznaczonego celu, co umożliwi Wam szybkie zbieranie żniwa swojej pracy. Możecie podjąć nowe zadania i wyzwania, które przedtem uchodziły za nieosiągalne.

Rozpocznijcie Wasze działanie i życie od nowa, przeżyjcie i opanujcie "Metodę Simplego" - klucz do osiągnięcia osobistego sukcesu.

Osobisty sukces może mieć różne oblicza. Odnajdźcie poprzez udział w tego typu seminarium Wasz własny, indywidualny, ukierunkowany tylko na Was patent prowadzący do sukcesu.

Zainwestujcie 6. godzin Waszego czasu na osiągnięcie Waszego osobistego i długptrwałego sukcesu!

Seminarium trwa 6 godz. Przerwy można przeznaczyć na osobiste rozmowy z naszym zespołem.